Customers 9.0.0.2710 Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=C:\data\Webfiles\Site defeni\SiteDB\db1.mdb;Mode=Share Deny None;Persist Security Info=False;Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Database Password="" 10000 24 24 FirstName FirstName FirstName_Label LastName LastName LastName_Label OrganizationName OrganizationName OrganizationName_Label Address Address Address_Label City City City_Label PostalCode PostalCode PostalCode_Label Country Country Country_Label PhoneNumber PhoneNumber PhoneNumber_Label EmailAddress EmailAddress EmailAddress_Label Uw Forum Uw Forum UwForum_Label Customers HeaderCustomers NavigationSectionCustomers -1 '"" xmldata="<xml xmlns:a="urn:schemas-microsoft-com:office:access"> <a:DataSourceControl> <a:OWCVersion>9.0.0.2710</a:OWCVersion> <a:ConnectionString>Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=C:\data\Webfiles\Site defeni\SiteDB\db1.mdb;Mode=Share Deny None;Persist Security Info=False;Jet OLEDB:System database=&quot;&quot;;Jet OLEDB:Database Password=&quot;&quot;</a:ConnectionString> <a:MaxRecords>10000</a:MaxRecords> <a:GridX>24</a:GridX> <a:GridY>24</a:GridY> <a:ElementExtension> <a:ElementID>FirstName</a:ElementID> <a:ControlSource>FirstName</a:ControlSource> <a:ChildLabel>FirstName_Label</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>LastName</a:ElementID> <a:ControlSource>LastName</a:ControlSource> <a:ChildLabel>LastName_Label</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>OrganizationName</a:ElementID> <a:ControlSource>OrganizationName</a:ControlSource> <a:ChildLabel>OrganizationName_Label</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>Address</a:ElementID> <a:ControlSource>Address</a:ControlSource> <a:ChildLabel>Address_Label</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>City</a:ElementID> <a:ControlSource>City</a:ControlSource> <a:ChildLabel>City_Label</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>PostalCode</a:ElementID> <a:ControlSource>PostalCode</a:ControlSource> <a:ChildLabel>PostalCode_Label</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>Country</a:ElementID> <a:ControlSource>Country</a:ControlSource> <a:ChildLabel>Country_Label</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>PhoneNumber</a:ElementID> <a:ControlSource>PhoneNumber</a:ControlSource> <a:ChildLabel>PhoneNumber_Label</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>EmailAddress</a:ElementID> <a:ControlSource>EmailAddress</a:ControlSource> <a:ChildLabel>EmailAddress_Label</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:ElementExtension> <a:ElementID>Uw Forum</a:ElementID> <a:ControlSource>Uw Forum</a:ControlSource> <a:ChildLabel>UwForum_Label</a:ChildLabel> </a:ElementExtension> <a:GroupLevel> <a:RecordSource>Customers</a:RecordSource> <a:DefaultSort></a:DefaultSort> <a:HeaderElementId>HeaderCustomers</a:HeaderElementId> <a:FooterElementId></a:FooterElementId> <a:CaptionElementId></a:CaptionElementId> <a:RecordNavigationElementId>NavigationSectionCustomers</a:RecordNavigationElementId> <a:DataPageSize>-1</a:DataPageSize> </a:GroupLevel> <a:Datamodel version="0816"> <a:SchemaRowsource id="Customers" type="dscTable"> <a:SchemaField id="CustomersID" datatype="3" size="0" iskey="1"/> <a:SchemaField id="FirstName" datatype="202" size="50"/> <a:SchemaField id="LastName" datatype="202" size="50"/> <a:SchemaField id="OrganizationName" datatype="202" size="50"/> <a:SchemaField id="Address" datatype="202" size="255"/> <a:SchemaField id="City" datatype="202" size="50"/> <a:SchemaField id="PostalCode" datatype="202" size="20"/> <a:SchemaField id="Country" datatype="202" size="50"/> <a:SchemaField id="PhoneNumber" datatype="202" size="30"/> <a:SchemaField id="EmailAddress" datatype="202" size="50"/> <a:SchemaField id="Uw Forum" datatype="202" size="50"/> </a:SchemaRowsource> <a:RecordsetDef id="Customers"> <a:PageField id="CustomersID"/> <a:PageField id="FirstName"/> <a:PageField id="LastName"/> <a:PageField id="OrganizationName"/> <a:PageField id="Address"/> <a:PageField id="City"/> <a:PageField id="PostalCode"/> <a:PageField id="Country"/> <a:PageField id="PhoneNumber"/> <a:PageField id="EmailAddress"/> <a:PageField id="Uw Forum"/> </a:RecordsetDef> </a:Datamodel> </a:DataSourceControl> </xml>'"">

<<

Uw forum:uw opmerkingen en bijdragen....

 


Posted on 17 spetember 2002

In Amerika bezocht ik enkele instituten op het gebied van 'stress' en 'biofeedback'. Met behulp van biofeedbackapparaten ontdekte ik een methode waardoor kinderen en volwassenen tot diepe ontspanning kunnen komen.
Veel leerde ik van boeken van de psycholoog Prof. A. Maslow, van Dr. A. Lowen, de man van de bio-energetica, Dr. Eric Berne, de man van de Transactionele analyse, boeken over acupressuur en Shiatsu. Ik heb verschillende soorten massage bestudeerd en onderging een aantal om te ervaren wat voor effect het op mij had.

(J.S.)


 

Naam
Adres
Stad
Postcode
Telefoon
Email
Opmerkingen

Bent U reeds klant

Ja NeenTop